Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Về gói

Túi gói

Mặt sau của loạt một một. Hình bóng của nhiều động vật trong màu xanh ngọc lục bảo tươi là một thiết kế đầy màu sắc.

100+1 túi bọc chuyên dụng (s)

kích thước:W20 × D4 × H32 cm
Nhấn vào đây để mua 100+1 túi gói chuyên dụng


Túi gói 100+1 chỉ (L)

kích thước:W40 × D4 × H52 cm
Nhấn vào đây để mua 100+1 túi gói chuyên dụng (L)


Cách yêu cầu gói

Ví dụ) Tôi muốn đặt Inco vào gói S và đặt Madako vào kích thước L gói.
Tùy thuộc vào sản phẩm, nó có thể không thể.