Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

100 + 1 gói lại chuyên dụng (L)

TST

¥400
về nguyên liệu Vật liệu chính: Polyethylene
kích thước W40 × D4 × H52cm
gói lại L
Một, một, là mặt sau của bộ truyện.
Màu xanh ngọc lục bảo tươi mới được lót bằng bóng của nhiều động vật, và được thiết kế rực rỡ.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.