Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bút bi y+mi (kẹp đen) cá voi

TST

¥440
MÃ: TSE006

của chúng tôi

Kích thước W1.2×H14.5cm
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: PC


Giới thiệu về y+mi
y+mi là thương hiệu mới của SUTUDIO NOX sản xuất TST. Giới thiệu về SUTUDIO NOXLối nàytừ.

Về gói
Gởi đi nước ngoài