Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Linh vật khủng long Stegosaurus

TST

¥800
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W4,5 x D4,5 x H7cm

Mục tiêu từ 3 tuổi trở lên

Linh vật khủng long?
Tất cả 5 loại Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Triceratops, Pteranodon, Stegosaurus
Khủng long màu dễ thương. Khi bạn ấn bụng, nó sẽ reo lên một cách đáng yêu!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.