Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Linh vật khủng long Tyrannosaurus

TST

¥880
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W4,5 x D11 x H10,5 cm

Mục tiêu từ 3 tuổi trở lên

Linh vật khủng long?
Tất cả 5 loại Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Triceratops, Pteranodon, Stegosaurus
Khủng long màu dễ thương. Khi bạn ấn bụng, nó sẽ reo lên một cách đáng yêu!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.