Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Công viên benicongo winko

TST

¥2,420

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: acrylic
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W12 x D24 x H18cm
Giới thiệu về sản phẩm Toàn bộ là màu tóc đỏ. Phần lông là một sơ đồ màu sắc sống động của đỏ, vàng, và màu xanh. Màu vàng là ở đuôi, nó là một sử dụng màu có thể được hưởng ngay cả khi nhìn từ bất kỳ góc nào.

Từ 3 tuổi trở lên

Benicongo Winko là gì?
Đông Panama sinh sống ở vùng đất thấp của rừng mưa Nam Mỹ.
Benicongo WINCO có một mỏ rất mạnh, mà có thể nghiền nát hoặc phá vỡ các hạt cứng và hạt.
Bởi vì ông là thông minh và có một khả năng cao để tìm hiểu, ông có thể phát âm tiếng nói của người dân và âm thanh rất tốt.

#インコ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài