Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

sinh vật biển sâu, ống.

Safari

¥2,090
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước Cơ thể: Khoảng 4 đến 7cm
Gói: 4 × 33 × 4 cm
về hàng hoá tuổi tác trên ba năm
Safari.Ltd.
Các thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy quen thuộc với động vật trong khi chơi.
Nó được đặc trưng bởi một hiên nhà mạnh mẽ được tạo thành từ chi tiết và có thể di chuyển ngay cả bây giờ.
sinh học biển sâu
Từ phía trên bên trái, con cú lươn cú cú sammehadahouzkiika ankow
Từ dưới cùng bên trái, cá voi Verfish Dragonfish
Có rất nhiều sinh vật biển sâu.

# Deep Sea creature # Display # Decoration # Fish # Figure # Store # Doll # Sea
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.