Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Trang trại Bé ống

Safari

¥1,900

của chúng tôi

kích thước kích thước gói:4×4×33 cm
cơ thể kích thước:4 ~ 7.5 c
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.
Trang trại, Bé ống
đầu từ trái, donkey・bò(Hereford loại)・pony・dê cừu・xuống
trên xuống dưới, bên trái, bên phải, từ những con mèo,・Chó・double・bar・dòng thỏ・
vật nuôi trẻ em tụ tập.

#Trang trại#hiển thị #trang trí ##trẻ em, những bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.