Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini vịt

Safari

¥121
Về nguyên liệu Liệu chính: CAO(cao su)
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước Cơ thể kích thước: khoảng 2 ~ 2,5 cm

5 tuổi +
Nó là rất nhỏ, vậy hãy cẩn thận mà em không vô tình, nuốt nó
Có một trường hợp để thay đổi nội dung kỹ thuật, etc. xử lý của các sản phẩm mà không báo trước.
※Những hình ảnh của những sản phẩm có thể là khác nhau từ những màu sắc thực tế.


Về gói
Gởi đi nước ngoài