Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Rùa Galapagos

Safari

¥1,300
Kích thước cm: 13 L x 6,5 W x 6 H
Giới thiệu về sản phẩm Tuổi từ 18 tháng trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: họ rùa mắt rùa
Tên: Geochelone nigra
Tên tiếng Anh: gal âapagos rùa khổng lồ

Rùa Galapagos là gì?
Rùa chỉ sống ở quần đảo Galapagos.
Rùa Galapagos không chỉ lớn, mà còn có một kỷ lục của cuộc sống hơn 150 năm bởi vì nó là rất dài.
Đó là con rùa lớn nhất thế giới và không có kẻ thù tự nhiên trong thế giới tự nhiên, nhưng nó đã bị overfished bởi con người để giảm số lượng và tạm thời trở thành nguy cơ tuyệt chủng. Gần đây, nó đã được tăng lên bởi các hoạt động bảo vệ.

#ガラパゴスゾウガメ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.