Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá mập chanh

Safari

¥1,210

của chúng tôi

kích thước cm: 14.3 L x 7 W, x 3.8 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:mắt cá Mập, cá Mập, những bộ Phận của
khoa học tên:Negaprion acutidens
nó:Chúng chanh cá mập

chanh cá mập là ai?
Ấn-thái Bình dương ở một loạt các nhìn thấy. Không hoạt động loài xuống đáy biển ngay phía trên, từ từ bơi xuống đáy biển nằm ở đó. Loài này là thường của những con cá mập loại, không giống như bơi mà không có mang trong các nước có thể được gửi đến. Trong trường hợp hiếm, các mồi qua bề mặt biển gần bề mặt đó. Các hình dạng và kích thước của răng từ người có khả năng nguy hiểm, được cho là có liên hệ với con người và các cuộc tấn công bởi những hành động khiêu khích nếu nhanh mãnh liệt phản ứng được biết.
Về gói
Gởi đi nước ngoài