Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

y+mi thông minh vòng Góc độ cá voi

TST

¥1,500
kích thước W3. 7×D0. 7×4 Giờ. 7cm
nguyên liệu các tài liệu chính: PC+kẽm


y+mi về
y+mi,SUTUDIO PHẬN của bao gồm bảo vệ phù của các thương hiệu mới. SUTUDIO PHẬN làở đâytừ.

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.