Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Fluffy mô hộp trường hợp hypselodoris

やましろ

¥2,000
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W23×D52×H15cm
về các sản phẩm chúng tôi liên lạc hay không cảm thấy tốt!

Tuổi 6 năm và già

hypselodoris được?
Cobalt, màu xanh với một đường màu vàng đang sống động hypselodoris chiều dài 5 cm. Honshu và Sau, và Hokkaido để các loài thân, và ôn đới hô trong khu vực nhìn thấy.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.