Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bom

やましろ

¥900
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
Kích thước Về W16 x D16 x H17cm

Từ 6 tuổi trở lên

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.