Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Linh vật khủng long deinonyx

TST

¥880
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước W8 x D15 x H8 cm

Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên
Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc

Linh vật khủng long
Linh vật với một chuỗi bóng cỡ lòng bàn tay.
Khi bạn nhấn nó, bạn sẽ nghe thấy một âm thanh dễ thương.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.