Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khủng long linh các

TST

¥800
kích thước W8×D15×H8cm

tuổi 6 năm và già
chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc

khủng long linh vật
của palm kích thước dây chuyền bóng với linh vật.
Khi bạn nhấn khá âm thanh.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.