Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khủng long thượng, daynonics

TST

¥990
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước W8×D8×H24cm

6 tuổi +
Liệu Chính:Polyester
Xuất xứ:Trung quốc

Khủng long linh vật
Thật dễ dàng để cài đặt!!
Nó có thể được hưởng bởi gắn đến những nơi khác nhau như bàn tay của trở lại với bàn tay của các vòng tay đẩy và xử lý xe đạp, mà kết thúc tốt đẹp quanh cổ tay và cánh tay với"ぱっち hmm".
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.