Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

DinosaurPachin, Áo,

TST

¥990
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước W8 x D8 x H24cm

Từ 6 tuổi trở lên
Vật liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc

Linh vật khủng long?
Dễ dàng để cài đặt!! Vòng đeo tay quấn quanh cổ tay và cánh tay "Patchin" bạn có thể gắn bó với tay cầm của xe đẩy và những nơi khác nhau như tay cầm của mặt sau
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.