Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khủng long tôi chỉ Khủng

TST

¥900
kích thước W8×D8×H24cm

tuổi 6 năm và già
chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc

khủng long linh vật?
Gắn Tôi!!
Cổ tay và cánh tay để"tôi chỉ"với các vết thương xung quanh vòng tay với một xe đẩy hoặc xe Đạp xử lý với sự trở lại của những tay như những nơi để vui chơi.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.