Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sakana kun sang trọng

TST

¥2,300
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W15 x D13 x H23 cm
Giới thiệu về sản phẩm Nó được thực hiện để ngồi trên sàn nhà và ghế, và sự hiện diện được phân biệt khi tôi trang trí nó trong một phòng!
Dấu hiệu được in ở mặt sau.

Từ 6 tuổi trở lên

Của Sakana kun
Thư: tiến sĩ danh dự, đại học Tokyo Ocean, Tổng công ty đại học quốc gia/thăm phó giáo sư
Sinh tại Tateyama, Chiba

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức.http://www.sakanakun.com/profile/
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.