Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Treo kình

TST

¥900
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W8×D16×H6cm
"100+1"S-kích thướctừ
"100+1"M kích thướctừ
"100+1"L kích thướccủa chúng tôi
sản phẩm về tay nhỏ được treo trong các năng là còn nguyên vẹn.
Hiện tại phiên bản bình thường mặt-đối-mặt với một người rất vui vẻ và♪

độ tuổi: 3 tuổi

Treo
"100+1"của sang trọng, nhưng một chút nhỏ, linh mới!
Địa điểm và treo ở bên trong, vì vậy tất cả,bóng với chuỗi, nó không phải là bây giờ có thể.
Bên ngoài và thậm chí cả khi mang lại với nhau, tôi muốn anh đi! Và tôi nghĩ,"100+1"hệ thống, trong khi rời khỏi kích thước của chuỗi bóng với linh vật"100+1Hang"thực hiện.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.