Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Treo sawfly

TST

¥1,100
MÃ: SQ092
Về nguyên liệu Liệu Chính:Polyester
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước W8×D18×H7cm
"100+1"Ở đây
Về phẩm Các chức năng đó bị treo bởi bàn tay ngay cả khi nó trở nên nhỏ là như vậy.
Nó cũng là thú vị để đặt cùng với hiện tại phiên bản bình thường♪

Tuổi 3 tuổi

Treo
Các Sawfish nhồi đồ chơi của "100+1" đã trở thành một chút nhỏ, linh và một cái mới xuất hiện!
Nó có thể được hưởng như một thất treo ở những nơi khác nhau, tất nhiên, nó có thể để thực hiện bởi vì nó luôn luôn là một dây chuyền bóng.
Tôi muốn ông đưa tôi đến với bạn khi bạn đi ra ngoài!Với ý định tạo ra một"100+1"vật với một kích thước nhỏ dây chuyền bóng, chúng tôi tạo ra một"100+1Hang" linh vật với khẩu vị của "100 + 1".
Về gói
Gởi đi nước ngoài