Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Treo vẹt(xanh)

TST

¥990
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W5×phân khu 13×H9cm

"100+1"này
về các sản phẩm nhỏ hơn một chút so với bàn tay trong buổi treo cổ năng là còn nguyên vẹn.
Hiện tại phiên bản bình thường mặt-đối-mặt với một người rất vui vẻ và♪

độ tuổi: 3 tuổi

Treo
"100+1"Internet hàng loạt là kích thước nhỏ mới!
Địa điểm và treo ở bên trong, vì vậy tất cả,bóng với chuỗi, nó không phải là bây giờ có thể.
Bên ngoài và thậm chí cả khi mang lại với nhau, tôi muốn anh đi! Và tôi nghĩ,"100+1"hệ thống, trong khi rời khỏi kích thước của chuỗi bóng với linh vật"100+1Hang"thực hiện.
Về gói
Gởi đi nước ngoài