Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khủng long linh vật ãn lá cây

TST

¥880
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước W5×D21×H10.5cm

Tuổi 3 tuổi
Liệu Chính:Polyester
Xuất xứ:Trung quốc

Khủng long linh vật?
Tyrannosaurus, ãn lá cây hành tinh vị khủng long, và 5 khác nhau Tyrannosaurus
Tôi thích trò này.Khi bạn nhấn vào bụng nó sẽ rít khá!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.