Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Linh vật khủng long, Pteranodon.

TST

¥880
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước W 22 × D13.5 × H 5.0cm

tuổi tác trên ba năm
Vật liệu chính: Polyester
Các nước sản xuất: Trung Quốc

Linh vật khủng long?
Tất cả năm loại tyrannosaurus brachiosaurus triceratops pteranodon stegosaurus
Những con khủng long màu dễ thương. Khi bạn nhấn bụng, nó sẽ dễ thương!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.