Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Vết cắn con rắn(hồng)

TST

¥2,200
kích thước Khoảng 1m70
về các sản phẩm clip trong miệng mở và đóng có thể được

6 tháng hay hơn,
Liệu chính:Polyester
xuất xứ:Trung quốc

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.