Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Vết cắn con rắn(màu xanh)

TST

¥2,200

của chúng tôi

nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước Khoảng 1m70
về các sản phẩm clip trong miệng mở và đóng có thể được

6 tháng hay hơn,

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.