Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

100+1 gia súc (phụ)

TST

¥1,980

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: acrylic
Kích thước W14×D25×H17cm
Giới thiệu về sản phẩm Đây là một của loài Jostan. Nó được đặc trưng bởi màu tóc của các đốm trắng và đen.
Sừng vẫn phát triển trước khi chia.

Tuổi: Từ 3 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài