Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Vật(con)

TST

¥1,500
Về nguyên liệu Liệu chính:đá,
Xuất xứ: Việt nam
Kích thước W7×D17×H20cm

Tuổi 3 tuổi

Đó là cách nó được.
Sự ra đời mùa bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng-6 giờ chiều.
Cô ấy đang nằm trên mặt đất trong một thời gian, và khi cô ấy một mình, cô ấy khóc"em"cho mẹ cô.
Mẹ cô ấy cũng trả lời bởi gọi cô là một"bee."
Các nữ fawn ở lại với mẹ cô, nhưng nam fawn lá mẹ cô, khi sừng bắt đầu phát triển.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.