Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

100+1 Panda II nhỏ hơn

TST

¥2,860
MÃ: SM308
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: acrylic
kích thước W19 × D45.5 × H16 cm
Về hàng hóa Panda ít phổ biến đã được gia hạn! Tôi là một sở thú nổi tiếng!

Tuổi từ 3 tuổi trở lên

Panda ít hơn là gì?
Chúng tôi sống ở các khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt đới và rừng tre ở độ cao 1.500 đến 4.800 mét.
Tổ tiên của Panda recessor là một động vật ăn thịt gần gấu.
Những động vật ăn thịt ban đầu, nhưng tôi đã tiến hóa để ăn lá tre và cây cối, vì nó không đủ để ăn ở giai đoạn băng.
Ở động vật không có một nhóm, chúng sẽ không ở với sự kết thúc của các mối quan hệ cha mẹ-con như họ đã hoàn thành.
Về gói
Gởi đi nước ngoài