Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Công ty okamainco

TST

¥1,800
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W10 x D21 x H17cm

Từ 3 tuổi trở lên

Okamainko là gì?
Nó là loài sinh sống rộng rãi ở Úc.
Nó là một họ vẹt mặc dù nó được đặt tên như là một Inco.
Họ đang bình tĩnh, không thích chiến đấu, và đôi khi bị bắt nạt bởi các loài chim nhỏ hơn bạn.
Nó được đặc trưng bởi một cơ thể lớn và một phong trào khá chậm.

#インコ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.