Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

100 + 1Hang Dodo

TST

¥1,650
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W10 x D18 x H17cm

100 + 1Ở đây
Giới thiệu về sản phẩm Các tính năng mà treo bằng tay là vì nó là ngay cả khi nó trở thành nhỏ.
It's thú vị để dòng lên với phiên bản thường xuyên hiện có.♪

Từ 3 tuổi trở lên

Hang.
Dodo của [100 + 1] là một sự xuất hiện mới trở thành một kích thước nhỏ
Bây giờ có thể để luôn mang nó bởi vì nó là với chuỗi bóng không phải đề cập đến treo ở những nơi khác nhau và thưởng thức nó như là một nội thất.
Tôi muốn bạn đưa tôi với bạn khi tôi đi ra ngoài, vì vậy tôi đã thực hiện một linh vật với một chuỗi bóng nhỏ, "100 + 1Hang", trong khi rời khỏi hương vị của "100 + 1".
Về gói
Gởi đi nước ngoài