Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Hơn 100 1Hang những

TST

¥1,650

của chúng tôi

nguyên vật liệu tài liệu chính:đá
xuất xứ:Việt nam
kích thước W10×9×H13cm

"100+1"này
về các sản phẩm nhỏ hơn một chút so với bàn tay trong buổi treo cổ năng là còn nguyên vẹn.
Hiện tại phiên bản bình thường mặt-đối-mặt với một người rất vui vẻ và♪

độ tuổi: 3 tuổi,

Treo
    
những nơi khác nhau. treo trong nội thất vì vậy, tất cả,bóng với chuỗi, nó không phải là bây giờ có thể.
Bên ngoài và thậm chí cả khi mang lại với nhau, tôi muốn anh đi! Và tôi nghĩ,"100+1"hệ thống, trong khi rời khỏi kích thước của chuỗi bóng với linh vật"100+1Hang"thực hiện.
Về gói
Gởi đi nước ngoài