Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Đà điểu (trẻ em)

TST

¥1,500
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: acrylic
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W11 x D16 x H21cm
Giới thiệu về sản phẩm Ostrich (cha mẹ) Ở đây

Từ 3 tuổi trở lên

Ấu trùng Đà điểu
Ostrich gà con đi ra khỏi trứng lớn như bưởi, mà là rất vững chắc rằng ngay cả khi một người cưỡi, họ là nhỏ hoặc yếu.
Tóc là fluffy, và nó trông giống như một Hedgehog.
Tôi tò mò và như những thứ ánh sáng từ thời của gà con, và tôi đi đến cho họ và điểm chúng ra và kéo chúng.

#ダチョウ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.