Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Hang Hasibirokou

TST

¥1,650

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: acrylic
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W9 x D18 x H20cm

100 + 1Ở đây
Giới thiệu về sản phẩm Các tính năng mà treo bằng tay là vì nó là ngay cả khi nó trở thành nhỏ.
It's thú vị để dòng lên với phiên bản thường xuyên hiện có.♪

Từ 3 tuổi trở lên

Hang.
Dòng thường đứng của [100 + 1] là mới xuất hiện trở thành một kích thước nhỏ
Bây giờ có thể để luôn mang nó bởi vì nó là với chuỗi bóng không phải đề cập đến treo ở những nơi khác nhau và thưởng thức nó như là một nội thất.
Tôi muốn bạn đưa tôi với bạn khi tôi đi ra ngoài, vì vậy tôi đã thực hiện một linh vật với một chuỗi bóng nhỏ, "100 + 1Hang", trong khi rời khỏi hương vị của "100 + 1".
Về gói
Gởi đi nước ngoài