Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Con lười (con)

TST

¥1,800
nguyên liệu chính liệu:liệu chính:đá
xuất xứ:Việt nam
kích thước W17×D22×H11cm

con lườitừ
lười B làở đây
Hangnày từ

3 tuổi hơn tuổi của

con lười được?
Con lười đang sống trên cây và tuyệt vời móng vuốt những cành cây treo gần như xuống mặt đất được không.
Chỉ cây xuống từ, và xả và bạn có thể, nhưng bạn cần phải đào một cái lỗ khí thải sẽ điền vào hành động.
Sự chuyển động chậm, báo Đốm và xã và những kẻ săn mồi từ đôi mắt với nhưng Jaguar là mục tiêu.

#Lười #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.