Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Spangle sekisei

TST

¥1,000
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: nguyên liệu chính: polyester
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W7 x D15 x H11cm

"100 + 1" hằngỞ đây

Từ 3 tuổi trở lên

Sekisei spangle là gì?
Có rất nhiều loại seiseiinco, và nó là loại mà tại chỗ của lông trở thành mô hình như các cạnh ở phía bên ngoài cạnh. Nó được gọi là "spangle" bởi vì biên giới giống như một trang trí sequin.

#セキセイインコ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.