Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Treo sóc khỉ

TST

¥1,500
Về nguyên liệu Liệu Chính:Polyester
Xuất xứ: Việt nam
Kích thước 15×D15×H13cm

"100+1" lơ lửng loạtỞ đây
Về phẩm Các chức năng đó bị treo bởi bàn tay ngay cả khi nó trở nên nhỏ là như vậy.
Nó là thú vị để treo cổ giống như cha mẹ và Con bên cạnh với hiện tại phiên bản bình thường♪

Tuổi 3 tuổi

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.