Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Treo sóc khỉ

TST

¥1,650

của chúng tôi

Về nguyên liệu Liệu Chính:Polyester
Xuất xứ: Việt nam
Kích thước 15×D15×H13cm

"100+1" lơ lửng loạtỞ đây
Về phẩm Các chức năng đó bị treo bởi bàn tay ngay cả khi nó trở nên nhỏ là như vậy.
Nó là thú vị để treo cổ giống như cha mẹ và Con bên cạnh với hiện tại phiên bản bình thường♪

Tuổi 3 tuổi

Về gói
Gởi đi nước ngoài