Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Budgerigar (Cầu vồng)

TST

¥1,000
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Xuất xứ Việt Nam
kích thước W7 x D15 x H11 cm

"100 + 1" HằngĐây

Độ tuổi từ 3 tuổi trở lên

Một budgerigar (cầu vồng) là gì?
Rainbow hiện là loại phổ biến nhất.
Thân thiện, thích hòa đồng với mọi người, được chuẩn bị và trung thành với người khác.
Mặt khác, anh cô đơn và dễ bị căng thẳng.
Con đực ré lên tốt hơn và nói chuyện tốt hơn.

# Budgerigar # Hiển thị # Trang trí # Động vật # Sang trọng # Cửa hàng # Búp bê
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.