Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Nút Inco

TST

¥1,210
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Quốc gia xuất xứ: Việt Nam
Kích thước W7 x D15 x H11cm

Từ 3 tuổi trở lên

Một nút Inco là gì?
Nó là một African Inco bản địa và có một cái nhìn đầy màu sắc.
Có một phần thần kinh mặt khác, nơi tình yêu là sâu, quá và nó là một nhân vật liên tục.
Tiếng kêu là khá lớn, và nó là đặc trưng để khóc trong một giọng nói cao.
Ông có một cảm giác mạnh mẽ của lãnh thổ, và khi ông đặt tay trên lãnh thổ, ông cũng cho thấy một mặt tích cực mà cắn.

#インコ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài