Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Gấu trúc(M)

TST

¥3,850
nguyên liệu tài liệu chính:đá
xuất xứ:Việt nam
kích thước 22×D30×H31cm

Các kích thước làtừ
Gấu trúc(con), từ

3 tuổi

Gấu trúc?
Trung quốc chỉ sống ở Trung quốc hơn ở vùng đất của Gấu trúc không thể đến xem.
Gấu trúc ở Nepal"bamboo"có nghĩa là.
Lâu trước đây từ những sinh thái, mà không cần thay đổi ngày nay sống sót.
Tre tre chủ yếu là mất cân bằng, cuộc sống, nhưng nó là sự ăn thịt ăn tạp được.

#Gấu trúc #hiển thị #trang trí #động vật #nhồi bông #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài