Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Từ đầu đến Bãi kính

TST

¥2,750
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước 72 cm
sản phẩm về 6 năm hoặc hơn, hàng loại đến một số thông tin bên lề là viết

bài phê―kế hoạch của nhân viên ngừa
để làm,giúp con đường có thể.
Nhiều màu sắc cho cá nhân là nó.
Hình Dạng của cái mặt dây chuyền"tôi kéo dài cảm giác"cái này.

Giúp Nghe Tràng
sống: cá. Rạn san hô khu vực và nước sâu 30 mét hơn cạn.
Sagami Bay~Hokkaido bờ biển phía nam của Bờ biển thái Bình dương, Adam, hòn Đảo,lưu cầu Đảo,Đại học Tokyo đội. Ấn・thái Bình dương.

Thông tin cơ bản: rất nhỏ xương nhiều,nó là tương đối gay gắt. Thực sự khó chịu như là nó ăn quá.
Tốt, người da trắng có thể có một mùi vị của nó.
Đây là khu vực nhất nước chiên, mà không bị thải ra,bỏ đi.
Thị trường cá và sò đăng ký bởi
Về gói
Gởi đi nước ngoài