Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Côn trùng nam châm Bọ

TST

¥1,100
MÃ: SB001

của chúng tôi

kích thước W7×D17×H5cm
sản phẩm về côn trùng, sang nam châm!!
Một phần của dạ dày của nam châm về trong hình cây sẽ tìm nhắc nhở bạn.

Tuổi 6 năm và già
chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung hoa

Phân loại:bọ cánh cứng con bọ hung Sở
khoa học tên:Trypoxylus dichotomus
nổi tiếng:Nhật bản rhinoceros beetle

Bọ
Nhật bản, bọ cánh cứng Phận trong các loài lớn nhất. Con đực đầu của một cái sừng dài giống như những chỗ lồi lõm,và phía xa của trái và phải, 2 phút,và hơn nữa, mỗi 2 phút,nhưng kích thước nhỏ của cá nhân chi nhánh là nhỏ. Hoặc trước Ngực trở lại phía xa của 2 phút, chiếu đó. Cái của những dự đoán là không.
Cơ thể bề mặt mỏng tóc và không được sáng. Như vật nuôi bán cho các côn trùng,loại phổ biến nhất.
Về gói
Gởi đi nước ngoài