Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Kana Kun điện thoại thông minh trường hợp giấy chơi iPhone 7/8/SE/X/XS/XR/XI

TST

¥1,800
Kích thước 7/8/SEW7×D0.9×H14cm
X/XSW7.2×D0.9×H14.6cm
XRW7.8×D1×H15.2cm
XIW7.9×D1.1×H15.3cm
Giới thiệu về nguyên liệu thô Vật liệu chính: TPU


Đó là một trường hợp điện thoại thông minh với motif của chơi giấy của Sakana Kun! Có một câu chuyện từng người một trong hình minh họa!

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.