Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

SA039 WildGraphy Aodi Show

TST

¥1,650
MÃ: SA039
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W24 × D24 × H8 cm
Về hàng hóa Tổng chiều dài 132 cm (lưỡi) loại thẳng. Bạn cũng có thể bọc toggro.
Nó là một đồ chơi nhồi bông mới tạo ra màu sắc và mô hình độc đáo của động vật. Bản in không chỉ là một bức ảnh, mà là một sự sắp xếp tinh tế đã được thêm vào, không chỉ là một bức ảnh, vì vậy bản in không chỉ là một bức ảnh, vì vậy bản in không chỉ là một bức ảnh, vì vậy bản in không chỉ là một bức ảnh, vì vậy bản in Không chỉ là một hình ảnh, vì vậy bản in không chỉ là một hình ảnh, vì vậy bản in không chỉ là một bức ảnh, mà là một sự sắp xếp tinh tế không được sử dụng, vì vậy bản in không chỉ là một bức ảnh.

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài