Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mimi Pen Kotei Penguin phụ huynh và trẻ em III

TST

¥550
Về nguyên liệu thô Cơ sở vật chất: (trục) PC (Knock) ABS
Nước sản xuất: Nhật bản
Kích thước W 1.2 x D 1.2 x H 13.5 cm
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.