Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mimi Pen Kotei Penguin phụ huynh và trẻ em III

TST

¥605

của chúng tôi

Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu thô Cơ sở vật chất: (trục) PC (Knock) ABS
Nước sản xuất: Nhật bản
Kích thước W 1.2 x D 1.2 x H 13.5 cm
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.