Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi bút hệ thống

TST

¥550
nguyên liệu tài liệu:(trục)MÁY tính (gõ cửa)ABS
xuất Xứ:Nhật bản
kích thước W1. 2×D1. 2×H13. 5. cm
về các sản phẩm mimi của bút lõi có thể thay thế được.
Thay thế bấc khi bạn cần gần nhất của văn phòng lưu trữ để xem.
Nhà sản xuất:chuồn Chuồn bút chì Inc.
phần số:BR-CS 2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.