Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mimi bút Serval Cat

TST

¥605
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu thô Cơ sở vật chất: (trục) PC (Knock) ABS
Nước sản xuất: Nhật bản
Kích thước W 1.2 x D 1.2 x H13.5.cm
Giới thiệu về sản phẩm Phần lõi của bút Mimi có thể được thay thế.
Nếu bạn cần một lõi thay thế, xin vui lòng mua nó tại một cửa hàng văn phòng phẩm gần bạn.
Hãng sản xuất: Dragonfly Pencil co., Ltd.
Mã: BR-CS2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.