Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi bút cockatiel

TST

¥605

của chúng tôi

Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
nguyên liệu tài liệu:(trục)MÁY tính (gõ cửa)ABS
xuất Xứ:Nhật bản
kích thước W1. 2×D1. 2×H13. 5. cm
về các sản phẩm mimi của bút lõi có thể thay thế được.
Thay thế bấc khi bạn cần gần nhất của văn phòng lưu trữ để xem.
Nhà sản xuất:chuồn Chuồn bút chì Inc.
phần số:BR-CS 2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.