Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khỉ cây Mimi

TST

¥605
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Nguyên liệu thô Vật liệu: Trục) PC (gõ cửa) ABS
Quê hương: Nhật Bản
Cỡ C1
Thu nhập Ly mới của Mimi có thể được thay thế.
Khi bạn cần thay thế lõi, hãy mua nó ở cửa hàng vật liệu gần đó.
Nông sản xuất: Dragonfly bút chì
Số lần thử lại:
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.