Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Khỉ cây Mimi

TST

¥550
Nguyên liệu thô Vật liệu: Trục) PC (gõ cửa) ABS
Quê hương: Nhật Bản
Cỡ C1
Thu nhập Ly mới của Mimi có thể được thay thế.
Khi bạn cần thay thế lõi, hãy mua nó ở cửa hàng vật liệu gần đó.
Nông sản xuất: Dragonfly bút chì
Số lần thử lại:
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.